Tell

دفتر: 03152637790
همراه: 09133108775
ایمیل: Info@tto-co.com

شرکت طنین توسعه اردیب در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ در اداره ثبت شهرستان لنجان با شماره ثبت ۱۷۳۹ به ثبت رسیده …

درباره ما :

شرکت طنین توسعه اردیب در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ در اداره ثبت شهرستان لنجان با شماره ثبت ۱۷۳۹ به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تا کنون موفق به اجرای کارهای زیادی گردیده است که نظر شما را به برخی از آنها جلب مینماییم.

۱- انجام عملیات برش بتن در ایستگاه مترو اصفهان دروازه شیراز با کارفرمایی شرکت سپرسنگ
۲- انجام مقاوم سازی فونداسیون ID فن ، Mill فن کارخانه سیمان اردستان
۳- انجام عملیات برش بتن در مترو اصفهان ایستگاه کاوه با کارفرمایی سازمان قطار شهری
۴- انجام عملیات برش بتن در  مترو اصفهان ایستگاهای ، شهدا – دانشگاه ، باز کزدن گالری ها (سرتونلی) با کارفرمایی شرکت شمس عمران و شرکت جهان کوثر
۵- انجام عملیات برش بتن در ایستگاه های مترو اصفهان شامل: شهید مطهری – شهید باهنر – شهید چمران – قدس و جابر – درواز دولت
۶- انجام عملیات برش بتن در سالن سران اصفهان با کارفرمایی شرکت کنکاش سروستان و سازمان عمران شهرداری اصفهان
۷- آب بندی مخزن ۱۰۰٫۰۰۰ متر مکعبی گورت با کارفرمایی سازمان آب اصفهان شرکت فریاب جنوب
۸- آب بندی مخزن ۱۰٫۰۰۰ متر مکعبی شهر ورزنه با کارفرمایی شرکت آب اصفهان شرکت آبران خزر

مشاهده رزومه کاری کامل