شاقول کردن ساختمان

شاقول کردن ساختمان
برای اولین بار در ایران شرکت طنین توسعه اردیب با استفاده از علم ، تجربه و تکنولوژی با استفاده از روش گل بری اقدام به شاقول کردن ساختمان نمود
لازم به ذکر است به دلیل مسائل اقتصادی برای صاحب ساختمان از گذاشتن عکس و آدرس ساختمان معذوریم.
ولی در صورت نیاز می توانیم ارتباط تلفنی صاحب ساختمان و شما را برقرار کنیم.
شاقول کردن ساختمان در دنیا به سه روش اجرا میشود:

  1. جکینگ: با استفاده از جک های قوی اقدام به تراز نمودن ساختمان نموده و نسبت به مقاوم کردن سطح بالا آمده ساختمان ( زیر ساختمان ) اقدام میشود
  2. روش خشکه بری: با استفاده از ابزارات خاص اقدام به خشکه بری و شاقول کردن ساختمان می گردد.
  3. روش گل بری: با استفاده از ابزارات خاص اقدام به شاقول کردن ساختمان میگردد.

لازم به ذکر است هرکدام از این روش ها نیاز به محاسبات زیاد و مدل کردن ساختمان در حالتها و نرم افزار های مختلف دارد