شاقول کردن ساختمان برای اولین بار در ایران شرکت طنین توسعه اردیب با استفاده از علم ، تجربه و تکنولوژی با استفاده از روش گل بری اقدام به شاقول کردن ساختمان نمود لازم به ذکر است به دلیل مسائل اقتصادی …
+ ادامه مطلب